Medinių namų ekspertai!

RĄSTINIŲ NAMŲ PROJEKTAI

      

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicija

UAB Skado medis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje įgyvendina projektą „Skydinių namų elementų sistemos sertifikavimas SINTEF“.

Projekto tikslas - įgauti rinkos pripažinimą Šiaurės šalyse, padidinti eksporto apimtis. Užtikrinti produkto kokybę, atitikimą sveikatos ir aplinkos reikalavimams.

Finansuojama suma - 20.920,- EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.